Zaposlenici

Školska godina 2016./17.

Ksenija Antolković : : Lidija Muić
Tatjana Benko : : Ljubica Očko
Ivkica Brlobaš : : Koraljka Parlaj
Kristina Ciković Lacković : : Valentina Pavalić
Kristina Čajko : : Anita Pavetić
Andrea Čmarec : : Marija Pavlić
Martina Dolčić : : Danica Pelko
 Ankica Drempetić Hučić : : Miroslava Peričak
Stjepan Drempetić : : Katarina Poslek
Darinka Farkaš : : Snježana Puščenik
Petra Vuković : : Jasminka Repar
Štefica Gorupec : : Natalija Salijeić
Anamarija Grabušić : : Lana Schlosser
Marina Grdenić : : Gordana Smokrović Mioč
Andrijana Habjanec Sinković : : Ksenija Sović
Rudolf Hren : : Jana Đurđević
Katica Kovačić : : Ivica Šipek
Tihomir Kovačić : : Ivana Škrablin
Jelica Kunac : : Ninoslava Štefanec
Marija Labaš : : Snježana Štefek Borovčak
Stella Landripet Glivar : : Darko Tišljar
Krunoslav Mačković : : Snježana Tišljar
Sonja Martinek : : Sanja Vidiček
Marica Martinić : : Dubravka Vuk
Jadranka Mihaljinec : : Slaven Belinić
Danijela Znika : : Iva Rešetar
e-spomenica 2016./17.
copyright

© 2016.-2019.
Dopušteno je stavljati poveznice prema ovoj stranici ili koristiti isječak teksta koji služi kao poveznica prema njoj. Prenošenje sadržaja u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.

Prijavi se na:
e-dnevnik za učenike
Pratite nas na:
Google Photos albumi