Izvannastavne aktivnosti

Školska godina 2016./17.

RAZREDNA NASTAVA

NAZIV IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI VODITELJ
Mali novinari Jelica Kunac
Lutkarska Štefica Gorupec
Folklor Tatjana Benko
Dramska Snježana Puščenik
Etnografska grupa Škrinjica Snježana Štefek Borovčak
Likovna (A smjena) Jasminka Repar
Likovna (B smjena) Ksenija Antolković
Dramsko-recitatorska Tihomir Kovačić
Kreativna Ksenija Sović
Ritmička Kristina Čajko
Dramska (PŠ) Ninoslava Štefanec
Eko kreativci Ivana Škrablin

 

PREDMETNA NASTAVA

NAZIV IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI VODITELJ
Novinarska Anamarija Grabušić
Dramska Koraljka Parlaj
Interaktivna Daria Fotak
Mali zbor Ivica Šipek
Geografska Kristina Ciković Lacković
Šahovska Darko Tišljar
Mladi kreativci Dubravka Vuk
Nogometna Krunoslav Mačković
Odbojkaška Krunoslav Mačković
Plesna Lana Schlosser
Vjeronaučna Anita Pavetić
Napredni informatičari Katarina Poslek
Mala Kajkaviana Danica Pelko
Mali jezičari Jadranka Mihaljinec
Mladi kemičari Katica Kovačić
Njemačka igraonica Lidija Muić
Robotika Katarina Poslek
e-spomenice
copyright

© 2016.-2019.
Dopušteno je stavljati poveznice prema ovoj stranici ili koristiti isječak teksta koji služi kao poveznica prema njoj. Prenošenje sadržaja u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.

Prijavi se na:
e-dnevnik za učenike
Pratite nas na:
Google Photos albumi