Događanja

Naši učenici nagrađeni u Zelini

Na ovogodišnju 39. Smotru dječjeg kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ pristiglo je mnoštvo dječjih kajkavskih pjesama.  Stručni ocjenjivački sud Smotre u sastavu: dr. sc. Ivo Kalinski, dr. sc. Božica Pažur i Štefica Kamenarić-Filipović, dr. med.  od ukupno 400 pjesama iz 76 osnovnih škola izabrao je za objavu u zbirci pjesama ovogodišnje Smotre 79 pjesama među kojima i pjesme učenika naše škole. To su Patrik Horvat, 4.b s učiteljicom Tatjanom Benko i Josip Milički, 6.c s voditeljicom Male Kajkaviane Danicom Pelko. Patrikova pjesma Kaj je to vrieme je bila i javno izvedena na završnom događanju Smotre, 26. listopada u Sv. Ivanu Zelini. Posebno iznenađenje je bilo kada smo saznali da je pjesma Kaj je to vrieme  među desetak posebno nagrađenih pjesama Smotre.

Čestitamo nagrađenim učenicima i njihovim mentoricama te im želimo puno uspjeha u stvaranju novih stihova!

 

Kaj je to vrieme

 

Pital sem babicu: „Kaj je to vrieme?“

Rekla je da poglejem v staru drvenu škrinju v njejne sobe.

Prešel sem tam i naluknul se v škrinju.

Videl sem pisma, spomenar, dukate i jenu staru vuru tere se niesu ciegeri z mesta pomekavali.

Opet sem pital babicu e je vrieme stale.

Same se nasmejala i rekla mi je da nije, nek da treba vuru naviti.

Gledel sem ju v čudu.

„Dragi vnuček, kaj se tulike čudiš?

Negdar su se vure navijale da bi vrieme išle.“

 

Patrik Horvat

 

 

 

KAJ BI BILE

 

Negda si mislim

Kak jena stvar nemre bez druge.

Pak kaj bi bile

Da hiža nema okna

Da čovek nema jela

Ta tiči nemaju peruti

Da nema drieva za papiera napraviti?

 

A kaj bi bile

Da tajna čuvara nema

Da diete roditelja nema,

Da husta farbe nema zelene

Da ova pesma nema mene.

 

Josip Milički

e-spomenice
copyright

© 2016.-2019.
Dopušteno je stavljati poveznice prema ovoj stranici ili koristiti isječak teksta koji služi kao poveznica prema njoj. Prenošenje sadržaja u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.

Prijavi se na:
e-dnevnik za učenike
Pratite nas na:
Google Photos albumi