Događanja

Mala Kajkaviana u Velikom Taboru

 

U  subotu 28. listopada  u Velikom je Taboru naša učenica Magdalena Blagec primila nagradu za literarni rad na temu Legenda o Veroniki Desinićkoj.

Na svečanosti dodjele sudionici su pobliže upoznali život Veronike i Fridrika Celjskog. Naša je Magdalena bila među troje autora koji su na najzanimljiviji način završili legendu o Veroniki Desinićkoj.

Magdalena je legendu ispričala tako da završava sretno, Veronika se uspjela spasiti uz pomoć Crne kraljice ili Barbare Celjske, rodila je sina i nakon mnogo peripetija sretno živjela sa svojim voljenim Fridrikom.

Sigurni smo da  se ovakav završetak legende svima sviđa, a pogotovo jer je napisan na kajkavskom jeziku.

 

…Baš da su trebali denesti osudu Veronika se zrušila. Njejnja nesvest je pri velmožne gospode prizvala strah. Da ne još kakef beteg denesla met gospodu? Herman ju je mam dal k Zlatku, gospodskamu doktoru na briguvanje. Gda je došla k sebe, doktor Zlatke je se povedal koj se zgodile. Veronika se ni baš najbolj osečala, eli je znala da mora nekak pobeči.

Ščim se spustila kmica, doktor Zlatke je prešel dima, a Veronika se počela spriemati za put. Čez trdnu kmicu i meglu tera ju je skrivala Veronika je išla, hodila je bez steze i cilja, same je znala da se nazaj nesme vrnuti.

Po putu si je pune gruntala o semu. Čutila je da pod srčekam nosi diete. Znala je da de got se porodi njenjomu detetu bu suđene da ga zoveju fačuk. To nieje štiela dezvoliti pak je več za rana po nekteram čoveku poslala Barbare Celjske, Fridrikove sestre, list vu terom je se restumačila. Po kratkem času po Veroniku je došel medvedgradski sluga teri ju je poskrivečki na konju otpeljal na Medvedgrad k Barbare Celjske. Veronika je furt pisala Fridriku v rešt, a on je odgovaral. Gda je Veronika rodila, detetu je dala ime Valentino po zaštitniku mladih ljubavnikof. Ščim je Fridrik zišel na slobodu požurel se na Medvedgrad, prijel svoju Veroniku i dete okol vrata i duge jih nieje pustil. Na kraju jih je posel na konja i prešli su skup prema Zapadu jer k zapadu putuje i sunce tere nam nosi novi dien.

 

 

e-spomenica 2016./17.
copyright

© 2016.-2019.
Dopušteno je stavljati poveznice prema ovoj stranici ili koristiti isječak teksta koji služi kao poveznica prema njoj. Prenošenje sadržaja u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.

Prijavi se na:
e-dnevnik za učenike
Pratite nas na:
Google Photos albumi